ZITO trên Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCO3t9UMf3V5OKD6KTp9jtjw/featured
Đăng ký xem video mới

Ai sẽ trở thành chủ nhân danh giá của chiếc ghế đơn chủ tịch ZC 188 đẳng cấp?

Ghế đơn Porada Armchair ZC 008 King & Queen cho mọi không gian thư giãn

Ghế thư giãn ZC 005 khung gỗ óc chó & đệm da bò đẳng cấp bất kỳ ai cũng muốn sở hữu

Ghế thư giãn đọc sách thưởng trà Nysse Armchairs ZC 003 vẻ đẹp thanh lịch cuốn hút

Siêu phẩm ghế bập bênh Move Rocking Chair ZC 001 gỗ óc chó thượng hạng

'); $(".list_video1 .item_video").hide(); // Show the initial visible items $(".list_video1 .item_video").slice(0, 8).css({ 'display': 'block' }); // Calculate the hidden items $(document).find(".list_video1 .ald-count").text( $(".list_video1 .item_video:hidden").length ); // Button Click Trigger $(".list_video1").find("#loadMores").on('click', function (e) { e.preventDefault(); // Show the hidden items $(".list_video1 .item_video:hidden").slice(0, 4).css({ 'display': 'block' }); // Hide if no more to load if ( $(".list_video1 .item_video:hidden").length == 0 ) { $(this).fadeOut('slow'); } // ReCalculate the hidden items $(document).find(".list_video1 .ald-count").text( $(".list_video1 .item_video:hidden").length ); }); // Hide on initial if no div to show if ( $(".list_video1 .item_video:hidden").length == 0 ) { $(".list_video1").find("#loadMores").fadeOut('slow'); console.log( noItemMsg ); } // end wrapper 6 }); })(jQuery);